środa, 21 lutego 2018 . [ kurs walut ] [ pkt.pl ] [ pkp.pl ] [ kontakt ] [ promocja ] [ rss ]
ZABRZEG.net.pl
:: Strona główna
:: Zabrzeg
:: Instytucje
:: Sport
:: Kultura
:: Zdrowie
:: Komunikacja
:: Wyszukiwarka
:: Plan 2008-2015

:: Kontakt
:: Mapa serwisu
:: Linki
:: Promocja
:: Strony Cz-Dz
:: Forum
:: Taroki
:: Memoriał
:: Pogoda


CzechoBiznes.pl // internetowy katalog firm

Bookmark and Share

Z przykrością informujemy, iż z przyczyn niezależnych od organizatorów odwołujemy bieg główny na dystansie 10km.
Przepraszamy i zapraszamy w przyszłym roku!

V Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia Goczałkowickiego

Zabrzeg k. Czechowic-Dziedzic, 24 wrzesień 2011 r.
REGULAMIN


Życiorys Henryka Puzonia

Henryk Puzoń urodził się 25 lipca 1954 roku. Już od dzieciństwa, okazywał swoje zainteresowanie sportem i turystyką. Tak po ukończeniu zabrzeskiej szkoły kontynuował swoje hobby w szkole średniej, aby ostatecznie ukończyć studia na AWF w Katowicach. Został nauczycielem w Szkole w Zabrzegu, gdzie pracował do ostatnich dni swego życia. Swoją pracą przyciągał rzesze młodzieży do uprawiania sportu, a zwłaszcza lekkiej atletyki, którą sam trenował uczestnicząc w różnego typu zawodach lekkoatletycznych, a także maratonach i biegach ulicznych na terenie całego kraju. Pod jego wodzą uczniowie tejże szkoły zdobywali laury w każdej dyscyplinie sportu, zawdzięczając swoje sukcesy ciężkimi i wymagającymi lekcjami wf z panem Henrykiem. Urozmaiceniem zajęć szkolnych były częste wycieczki, obozy sportowe, rekreacyjne na Mazurach, w górach, a od 2004 roku, zgrupowanie w ramach programu PZLA Sportowe Wakacje, oraz inne które Henryk Puzoń organizował. Utrzymywał bardzo dobre kontakty z młodzieżą i chciał by przez sport odnalazła swoje powołanie , więc postanowił utworzyć LUKS Zabrzeg, w którym mieli gromadzić się przyszli lekkoatleci. Już po roku działania tej organizacji, klub znany był już na całym Śląsku, dzięki sukcesom jego zawodników. Pełnił w nim dwie funkcje: trenera i prezesa, z którego tytułu słynął, gdyż wcześniej sprawował władzę w klubie piłkarskim LKS Sokół Zabrzeg. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej, swój wolny czas poświęcał dzieciom i młodzieży na pozalekcyjnych zajęcia wf, a także na organizowaniu zawodów sportowych (lekkoatletycznych, biegów przełajowych, piłki nożnej, siatkówki, gimnastyki artystycznej), po to, by młodzi ludzie poznawali sport od wewnątrz, by poczuli jego smak i podążali za nim. W 2004 roku wraz z ks. Robertem Samselem rozpoczął coroczne zawody lekkoatletyczne dla służby liturgicznej. Swoje zaangażowanie w tą imprezę potwierdzał wspaniałą organizacją i poświęceniem. 11 września 2006 roku na popołudniowych zajęciach szkolnych wybiegł jak zazwyczaj z grupą młodzieży na rozgrzewkę, pobiegł i już nie powrócił, teraz uczestniczy w niekończącym się biegu wraz z Aniołami i Świętymi w niebie, gdzie wierzymy, że tam czeka na nas. Pogrzeb śp. Henryka był wielką manifestacją młodzieży, dzieci, mieszkańców okolic i przyjaciół z całej Polski. W dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Tymi słowami żegnał Naszego Pana od wf Jego przyjaciel - ks. Robert Samsel. Niech te zawody będą podziękowaniem za całe Jego życie - nie zmarnowane, lecz w pełni wykorzystane w poczuciu ducha sportu.

 1. CEL
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
  2. Promocja Śląska, Powiatu Bielskiego, Gminy Czechowice-Dziedzice i terenów położonych wokół Jeziora Goczałkowickiego.
  3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.
  4. Oddanie hołdu i czci śp. Henrykowi Puzonowi, poprzez uczestnictwo w biegu.
  5. Nauka dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji.
 2. ORGANIZATOR
  1. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
  2. Młodzieżowa Rada Miasta w Czechowicach-Dziedzicach
  3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Zabrzegu
  4. Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
  5. Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg"
  6. LKS "Sokół" Zabrzeg
  7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach
 3. PATRONAT HONOROWY
  1. Małgorzata Puzoń
  2. Burmistrz Gminy Czechowice-Dziedzice - Marian Błachut
  3. Przewodniczący Rady Miasta w Czechowicach-Dziedzicach - Damian Żelazny
  4. Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Katowicach - Tomasz Czerwiecki
  5. Dyrektor ZS. im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu - Barbara Parchańska
  6. Prezes zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Zabrzeg" - Brunon Kieloch
  7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach - Adam Leśnik
  8. Sołtys Zabrzega - Władysław Wiśniewski
  9. Prezes Ludowego Klubu Sportowego "Sokół" Zabrzeg - Stanisław Tyc
 4. TERMIN I MIEJSCE
   24 wrzesień (sobota) 2011 r. - Zabrzeg k. Czechowic-Dziedzic, stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice w Zabrzegu - LKS Sokół Zabrzeg ul. Stadionowa 30.
 5. GODZINA ROZPOCZĘCIA - 10:00

 6. BIEGI MEMORIAŁOWE
   Biegi zostaną rozegrane w ramach Memoriału Henryka Puzonia, na obiekcie LKS "Sokół" Zabrzeg w Zabrzegu na ul. Stadionowej 30.

   Kategorie wiekowe - Chłopcy

   1. Chłopcy rocznik 1996
   2. Chłopcy rocznik 1997
   3. Chłopcy rocznik 1998
   4. Chłopcy rocznik 1999
   5. Chłopcy rocznik 2000
   6. Chłopcy rocznik 2001
   7. Chłopcy rocznik 2002

   Kategorie wiekowe - Dziewczęta

   1. Dziewczęta rocznik 1996
   2. Dziewczęta rocznik 1997
   3. Dziewczęta rocznik 1998
   4. Dziewczęta rocznik 1999
   5. Dziewczęta rocznik 2000
   6. Dziewczęta rocznik 2001
   7. Dziewczęta rocznik 2002

   Trasa: Na obiekcie LKS "Sokół" Zabrzeg, dla poszczególnych kategorii niżej przedstawionych trasa wynosi:

   1. Około 2000 metrów
   2. Około 2000 metrów
   3. Około 2000 metrów
   4. Około 1000 metrów
   5. Około 1000 metrów
   6. Około 1000 metrów
   7. Około 400 metrów

 7. UCZESTNICTWO
  1. W biegach memoriałowych mogą brać udział wszyscy chętni do 15 lat (włącznie) posiadający aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna) na udział w zawodach.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach memoriałowych muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od 7:30 do 9:00, natomiast uczestnicy biegu głównego od 7:30 do 11:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymację) ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie, bądź zgodę rodzica na uczestnictwo w zawodach.
  3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
  4. Sędzia Główny i Dyrektor Zawodów mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
  5. Na czas biegu uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatorów.
  6. Wyniki wywieszone zostaną po zakończeniu biegów i wprowadzeniu kolejności do komputera na tablicy ogłoszeń.
  7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
  8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  9. W dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Magazyn będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  10. Zawodnicy będą mieć moliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.
  11. Uczestników IV Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. ZGŁOSZENIA
  1. Biuro Organizacyjne V Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego znajduje się w siedzibie LKS Sokół Zabrzeg, 43-516 Zabrzeg, ul. Stadionowa 30 (czynne od 1 września do dnia zawodów w godz. 17-19), telefony kontaktowe organizatorów: Pisarek Mateusz: 662354971, Fender Piotr: 606446798 oraz w siedzibie LUKS Zabrzeg, 43-515 Zabrzeg, ul. Pytla 1.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie internetowej: www.memorialhenrykapuzonia.pl do dnia 23 września, pocztą: LUKS Zabrzeg: 43-515 Zabrzeg, ul. Pytla 1, e-mailem: memorialhenrykapuzonia5@o2.pl lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 24 września.
  3. Zgłoszenia powyżej 10 osób należy zgłosić tydzień przed zawodami.
  4. Zgłoszenia w dniu 25 września tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym w Zabrzegu lub Czechowicach-Dziedzicach, a w dniu 26 września w godzinach 7:30 do 11:00.
  5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
   . 3 zł - wysokość wpłaty młodzieży w wieku 10-18lat
  6. Zawodnicy w wieku poniżej 10 lat, powyżej 70 roku życia oraz mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice zwolnieni są z opłat startowych.
  7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
  8. Kwotę opłaty startowej należy wpłacić gotówką w Biurze Organizacyjnym
 9. NAGRODY
   W poszczególnych kategoriach w biegach memoriałowych.

   I miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
   II miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
   III miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
   IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
   V miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
   VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu

   W klasyfikacji zespołowej (szkoła lub klub - minimum 10 osób)

   I miejsce - puchar
   II miejsce - puchar
   III miejsce - puchar
   IV miejsce - dyplom
   V miejsce - dyplom
   VI miejsce - dyplom

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
  4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące V Memoriału Henryka Puzonia rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
  5. Dyrektor zawodów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego, przed rozpoczęciem imprezy.

Zabrzeg, dnia 23.08.2011

Dyrektor Biegu: Piotr Fender, Mateusz Pisarek
Sędzia Główny: Jacek Kobędza, Dariusz Janko
Sędzia Techniczny: Zdzisław Kurtok
Skarbnik: Dorota Pawlaczek

drukuj regulamin
telefon kontaktowy - Piotr Fender (+48) 606 446 798

Mapa dojazdowa

zobacz:

wyniki Biegów Memoriałowych [nie możesz otworzyć pliku? pobierz Adobe Reader]

wyszukaj połączenie PKP
z:
do:
data:
godzina:
walutakupnosprzedaż
1 USD3,32573,3929
1 EUR4,10574,1887
1 CHF3,55983,6318
1 GBP4,65104,7450
źródło: NBP.pl więcej...
firma, produkt, usługa...

miejscowość, powiat...

Prawa autorskie do większości materiałów i wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do redakcji portalu. . . . . . [ góra ]
SPAM STOP! | Copyright © 2005-2009 by djh & Mooris | web@zabrzeg.net.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone! | Polityka prywatności | agencja interaktywna, projektowanie stron internetowych